• Paslaugų teikimo sąlygos

  Paslaugų teikimo sąlygos ir nuostatos

  Bendrosios

  Toliau pateiktos taisyklės taikomos visoms įmonės Sunnygames.club teikiamoms paslaugoms, kurių prekės ženklas yra Sunnygames.club. Kartais paslaugos taisyklės gali būti taikomos įvairiems gaminiams. Esant neatitikimų tarp bendrųjų ir paslaugos taisyklių, pirmenybė teikiama paslaugos taisyklėms.

  Dalyvavimo teisė

  Dalyviai turi turėti veikiantį mobiliojo ryšio operatoriaus teikiamą ryšį ir mobilųjį telefoną.

  Paslaugos abonentui turi būti ne mažiau nei 18 metų.

  Paslaugos abonentai, prieš užsisakydami paslaugą, turi gauti telefono sąskaitos mokėtojo leidimą.

  Paslaugos abonentas, prieš prisijungdamas prie užsakymo klubo, turi būti susipažinęs su bendrosiomis ir konkursų taisyklėmis, sąlygomis ir nuostatomis ir su jomis sutikti.

  Pradėdamas naudotis užsakomąja paslauga, paslaugos abonentas užtikrina, kad turi teisę naudotis paslauga, yra susipažinęs su įmonės Sunnygames.club paslaugomis, sąlygomis ir nuostatomis ir su jomis sutinka.

  Užsakymas

  Norėdamas prisijungti prie klubo Sunnygames.club, naujas vartotojas turi siųsti užsakymo raktažodį SMS pranešimu nurodytu trumpuoju kodu, pvz., SUN, numeriu 1679.

  Išsiųsdamas užsakymo raktažodį, vartotojas sutinka su paslaugos sąlygomis ir nuostatomis ir įkainiais.

  Abonentas gaus sveikinimo pranešimą su informacija apie paslaugą.

  Abonentui bus atsiųsta WAP nuoroda į turinio atsisiuntimo puslapį, kuriame abonentas gali pasirinkti atsisiųstinus elementus.

  Užsakymo klubas Sunnygames.club teikia mobiliojo telefono tinkinimo ir pramogų elementus, pvz., skambučio melodijas, fono paveikslėlius, ekrano temas, programas, juokingus garsus, vaizdo įrašus ir animacijas.

  Tai užsakomoji paslauga. Kaina – 6.00€ už SMS, 1 SMS per 7 d.

  Apie visus užsakymus pranešama įmonės Sunnygames.club tinklalapyje, reklaminėse kampanijose ir pašto kataloguose. Kiekvienas naujas abonentas užsisako paslaugas pasirinkdamas pats. Abonentai automatiškai persiunčiami į kitą užsakymą neatsižvelgiant į tai, ar jie naudojo ankstesniojo užsakymo laikotarpio kreditus.

  Vartotojas, nesilaikantis bendrųjų ir specialiųjų užsakymo taisyklių, sąlygų ir nuostatų, gali būti diskvalifikuotas iš esamo ir būsimų užsakymų.

  Sunnygames.club pasilieka teisę bet kada dėl bet kokios priežasties keisti užsakymų taisykles, atšaukti arba sustabdyti užsakymą.

  Įmonės Sunnygames.club negalima laikyti atsakinga už prarastus arba pavėluotus kreditus dėl techninių priežasčių, mobiliojo ryšio operatoriaus, ryšio paslaugų teikėjo klaidų, įrangos, mobiliojo telefono, kompiuterio gedimų arba kitų klaidų arba gedimų dėl techninių problemų, susijusių su aparatine arba programine įranga, dėl kurių žaidėjas negali dalyvauti konkurse.

  Prieš užsisakydamas paslaugą, vartotojas privalo įsitikinti, kad jo mobilusis telefonas suderinamas su paslauga. Įmonės Sunnygames.club negalima laikyti atsakinga, jei gaminiai neveikia vartotojo telefone todėl, kad vartotojas prieš tai nepatikrino suderinamumo. Jei norite patikrinti telefono suderinamumą, apsilankykite svetainėje handset support

  Užsakymo įkainis nurodytas įmonės Sunnygames.club svetainėje adresu arba reklaminėje su paslauga susijusioje medžiagoje. Vartotojas apmokestinamas už kiekvieną gautą SMS pranešimą. Taikomi standartiniai operatoriaus mokesčiai.

  Vartotojai gali atsisakyti savo užsakymo išsiųsdami raktažodį:

  STOPVIBR numeriu 1679
  STOPAPP numeriu 1679
  STOPPROTECT numeriu 1679
  STOPSUN numeriu 1679
  STOPBATT numeriu 1679

  Asmeninė dalyvių informacija naudojama atsakingai ir tik paslaugos tikslais. Be išankstinio dalyvio sutikimo asmeniniai duomenys neatskleidžiami trečiajai šaliai.

  Ginčo, kilusio dėl šių sąlygų ir nuostatų taisyklių ir užsakymų valdymo, metu galutinį sprendimą priima Sunnygames.club. Kitų diskusijų nepradedama.

  Įmonės Sunnygames.club paslaugoms taikomi Lithunia.